Mobi
+
anti|hjälte [²An:tijel:te] subst.
(anti|hjälte, antihjälten, antihjältar)
huvudperson i en bok el. film som inte motsvarar den vanliga bilden av hjälte
(personazh kryesor në një film ose libër, i cili nuk i përgjigjet aspak figurës së heroit)
hjälte [²jEl:te] subst.
(hjälte, hjälten, hjältar, hjälte|dådet)
modig person
hero ("edhe fig. për personazhin kryesor të romanit")
(idhull, protagonisti kryesor)
Sammansättningar
  • romanhjältepersonazh kryesor i romanit
  • folkhjältehero i popullit
  • krigshjältehero i luftës
  • hjälte|dåd hjälte|dådetvepër heroike, trimëri, heroizëm
  • hjälte|modguxim, trimëri