Mobi
+
het [he:t] adj.
(het, hett, heta)
mycket varm
nxehtë (i,e), zjarrtë (i,e) ("fig. "aktual -e, ditës (i,e)"")
(eksituar (i,e), acaruar (i,e), ngacmuar (i,e))
Exempel
 • ett hett badnjë banjë e nxehtë, një dush i nxehtë
 • ett hett tipsnjë sugjerim (propozim) aktual
Uttryck
 • gå som katten kring het gröt ("inte våga gå på direkt")(i) bie rrotull, (e) sjell fjalën larg e larg (anës e anës), nuk futem në temë
 • vara het på gröten ("vara mycket ivrig")nisem para kohe (në garë), veproj para kohe
 • en het potatis ("en känslig fråga som ingen vill ta upp")kafshatë e fortë ("punë e ngatërruar, punë dreqi")
arbetslös|het [²Ar:be:tslö:she:t] subst.
(arbetslös|het, arbetslösheten, arbetslöshets|försäkringen, arbetslöshets|kassan)
det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället)
papunësi
Exempel
 • dold arbetslöshetpapunësi e fshehur
 • hög arbetslöshetpapunësi e madhe
Sammansättningar
 • ungdomsarbetslöshetpapunësi mes të rinjve
 • arbetslöshets|försäkring arbetslöshets|försäkringensigurim ndaj papunësisë
 • arbetslöshets|kassa arbetslöshets|kassanarkë e papunësisë
av|hållsam [²A:vhål:sam:] adj.
(av|hållsam, avhållsamt, avhållsamma)
som avstår från njutning (spec. alkohol och sex)
përmbajtur (i,e)
(matur (i,e) (veçanërisht me alkoolin, pijet dhe në marrëdhëniet seksuale))
Sammansättningar
 • avhållsam|hetpërmbajte, maturi
eftergiven [²Ef:terji:ven] adj.
(eftergiven, eftergivet, eftergivna)
foglig
butë (i,e)
(tolerues, -e, jokërkues, -e, zemërgjerë)
Sammansättningar
 • eftergiven|hetbutësi, zemërgjerësi, lëshim
fri|gjord [²frI:jo:r+d] adj.
(fri|gjord, frigjort, frigjorda)
utan (onödiga) hämningar
emancipuar (i,e)
(pa paragjykime, gjerë (i,e))
Sammansättningar
 • frigjord|hetemancipim
fri|språkig [²frI:språ:kig] adj.
(fri|språkig, frispråkigt, frispråkiga)
uppriktig, öppen
sinqertë (i,e)
(çiltër (i,e), hapur (i,e), me zemër të hapur)
Sammansättningar
 • frispråkig|hetsinqeritet, çiltëri
glöd [glö:d] subst.
(glöd, glöden, glöd|hett)
heta kolrester från en eld
prush ("fig. "pasion, ndjenjë, entuziazëm"")
(zjarr, thëngjill)
Exempel
 • med glöd och engagemangme pasion dhe angazhim
Sammansättningar
 • kärleksglödzjarri i dashurisë
 • glöd|het glöd|hettnxehtë (i,e), zjarrtë (i,e,), entuziast, -e
het|levrad [²hE:tle:vrad] adj.
(het|levrad, hetlevrat, hetlevrade)
hetsig
gjaknxehtë
(nevrik, -e, zemrak, -e)
het|luften [²hE:tluf:ten] subst.
närsynt [²nÄ:r+sy:nt] adj.
(närsynt, närsynt, närsynta, närsyntheten)
som ser skarpt och tydligt bara på nära håll
dritëshkurtër, miop, -e
Avledningar
 • närsynthet närsynthetenmiopi-a, dritëshkurtësi-a
rådvill [²rÅ:dvil:] adj.
(rådvill, rådvillt, rådvilla)
obeslutsam, osäker
çoroditur (i,e)
(pasigurt (i,e), hutuar (i,e), që nuk di nga t'ia mbajë)
Exempel
 • han såg sig rådvill omkringai shikonte si i hutuar rreth e rrotull
Avledningar
 • rådvillhetpavendosmëri, pasiguri
viss [vis:] adj.
(viss, visst, vissa)
säker, övertygad
sigurt (i,e)
(bindur (i,e), me besim)
Exempel
 • vara viss om att lyckasjam i sigurt se do të kem sukses
Sammansättningar
 • viss|hetsiguri