Mobi
+
hör [hö:r] verb
(hör, hörde, hört, hör, höra)
uppfatta med öronen, lyssna; få veta
<A hör att+SATS/FRÅGESATS>
dëgjoj
(marr vesh)
Exempel
 • jag hör inte vad du sägernuk të dëgjoj se ç'po thua
 • jag hörde att han kommit hemdëgjova se ai ka ardhur në shtëpi
hör [hö:r] verb
(hör, hörde, hört, hör, höra)
sammanhänga (med), räknas (till)
<x hör till y>
(i) takoj
(ka të bëjë me)
Exempel
 • det hör till sakenkjo ka të bëjë me këtë (çështjen)
 • det hör inte hitkjo është jashtë teme
Uttryck
 • höra hemma ("ha sin rätta plats")kam vendin tim (në një rreth shokësh etj.)
apparat [aparA:t] subst.
(apparat, apparaten, apparater)
(teknisk) anordning; instrument; maskin
aparat ("edhe në mënyrë fig. për organizëm, organizatë etj.")
(instrument; makineri)
Exempel
 • elektroniska apparateraparate elektronike
 • den byråkratiska apparatenaparat burokratik
Sammansättningar
 • TV-apparattelevizor
 • hörapparataparat dëgjimi
bön|hör [²bÖ:nhö:r] verb
(bön|hör, bönhörde, bönhört, bönhör, bönhöra)
uppfylla en bön
<A bön|hör B>
Användning: ofta particip
dëgjoj një lutje
(plotësoj (përmbush) një lutje)
Exempel
 • vi blev bönhörda över förväntanshpresat tona u plotësuan më shumë sesa prisnim
hör efter [(²)hö:rEf:ter] verb
(hör efter, hörde, hört, hör, höra)
fråga
<A hör efter + FRÅGESATS>
pyes
(kërkoj të marr vesh, hetoj)
Exempel
 • hör efter vad morötterna kostar!pyet sa kushtojnë karotat!
hör|apparat [²hÖ:rapara:t] subst.
(hör|apparat, hörapparaten, hörapparater)
apparat som förstärker hörseln hos hörselskadade
aparat dëgjimi
Extra
hör|central [²hÖ:r+sentra:l] subst.
(hör|central, hörcentralen, hörcentraler)
mottagning vid större sjukhus för personer som hör illa; på centralen kan man få undersökning, behandling och hörapparater
(qendra e kontrollit dhe e shërimit të çrregullimeve të dëgjimit)
hör|lur [²hÖ:r+lu:r] subst.
(hör|lur, hörluren, hörlurar)
en av två små högtalare som placeras vid vardera örat
Användning: vanl. plur.
kufje
(njëra nga dy altoparlantet e vegjël që vendoset në të dy veshët)
hör|sal [²hÖ:r+sa:l] subst.
(hör|sal, hörsalen, hörsalar)
större föreläsningssal
auditor
(sallë e madhe leksionesh)
hör|sägen [²hÖ:r+sä:gen] subst.
(hör|sägen, hörsägnen, hörsägner)
rykte
thashetheme
tillhör [²tIl:hö:r] verb
(tillhör, tillhörde, tillhört, tillhöra)
ägas av
<x tillhör A>
(më) përket
((më) takon)
Exempel
 • boken tillhör miglibri më përket mua
tillhör [²tIl:hö:r] verb
(tillhör, tillhörde, tillhört, tillhöra)
räknas till, vara medlem av
<A tillhör x>
bëj pjesë
(jam anëtar, i përkas)
Exempel
 • hon tillhör de mest ambitiösaajo është ndër më ambiciozët
 • tillhöra ett partii përkas një partie
upphör [²Up:hö:r] verb
(upphör, upphörde, upphört, upphör, upphöra)
sluta
<A upphör med x/att + INF; x upphör>
pushoj
(ndërpres, ndaloj)
Exempel
 • verksamheten har upphörtveprimtaria është ndërprerë
 • eld upphör!zjarr ndalo!