Mobi
+
aerogram [aerogrAm:] subst.
(aerogram, aerogrammet, aerogram, aerogrammen)
ett slags flygbrev
aerogram
blommo|gram [blom:ogrAm:] subst.
(blommo|gram, blommogrammet, blommogrammen)
hälsning med blommor i stället för vanligt telegram
(përshëndetje me dërgim lulesh në vend të telegramit)
gram [gram:] subst.
(gram, grammet, gram, grammen)
en vikt
gram
(njësi e matjes së peshës)
Exempel
  • 1 000 gram är ett kilo1000 gram bëjnë një kilogram
hologram [hålågrAm:] subst.
(hologram, hologrammet, hologram, hologrammen)
tredimensionellt fotografi
halogram
(fotografi tridimensionale)
kilo|gram [ci(:)logrAm:] se kilo
milli- [mIl:i-] förled
(milli-, milli|grammet, milli|metern)
tusendels
mili
(e njëmijta pjesë)
Sammansättningar
  • milli|gram milli|grammetmili-gram
  • milli|meter milli|meternmili-metër
Extra
monogram [monogrAm:] subst.
(monogram, monogrammet, monogram, monogrammen)
namnchiffer
monogram
postogram [påstogrAm:] subst.
(postogram, postogrammet, postogram, postogrammen)
ett slags brev som kan köpas på posten
postogram