Mobi
+
arbets|givare [²Ar:be:tsji:vare] subst.
(arbets|givare, arbetsgivaren, arbetsgivare, arbetsgivarna, arbetsgivar|uppgiften)
juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren
punëdhënës-i
Sammansättningar
  • arbetsgivar|uppgift arbetsgivar|uppgiftenraport vjetor i punëdhënësit
  • Arbetsgivare|föreningenShoqata e Punëdhënësve
blod|givare [²blO:dji:vare] subst.
(blod|givare, blodgivaren, blodgivare, blodgivarna, blodgivar|centralen)
person mellan 18-50 år som under medicinsk kontroll lämnar blod till personer som behöver det
gjakdhurues
(gjakdhënës, dhënës gjaku vullnetar)
Sammansättningar
  • blodgivar|central blodgivar|centralenqendër e dhënies së gjakut
familje|rådgivare [²famIl:jerå:dji:vare] subst.
(familje|rådgivare, familjerådgivaren, familjerådgivare, familjerådgivarna, familje|rådgivningen, familjerådgivnings|byrån)
person som arbetar med kostnadsfri rådgivning och hjälp i familje- och samlevnadsfrågor
këshilltar i familjes
(person, i cili jep falas këshilla e ndihmë për probleme familjare e bashkëshortore)
Sammansättningar
  • familje|rådgivning familje|rådgivningenkëshillim i familjes
  • familjerådgivnings|byrå familjerådgivnings|byrånzyrë e këshillimimit familjar
form|givare [²fÅr:mji:vare] subst.
(form|givare, formgivaren, formgivare, formgivarna)
person som utformar industrivaror
disenjues, skicograf
(projektues, stilist, modelist, vizatues)
råd|givare [²rÅ:dji:vare] subst.
(råd|givare, rådgivaren, rådgivare, rådgivarna)
person som ger råd
këshilltar
(person që jep këshilla)
uppdrag [²Up:dra:g] subst.
(uppdrag, uppdraget, uppdrag, uppdragen, uppdrags|givaren)
tilldelat arbete som skall utföras inom en viss tid
detyrë
(mision, urdhërporosi, punë)
Exempel
  • få i uppdrag att leda arbetetmarr për detyrë të drejtoj një punë
  • på uppdrag av regeringennë emër të qeverisë
Sammansättningar
  • förtroendeuppdragdetyrë e besuar
  • uppdrags|givare uppdrags|givarendhënës i urdhërporosisë, mandatar