Mobi
+
anfall [²An:fal:] subst.
(anfall, anfallet, anfall, anfallen)
utbrott av sjukdom eller sinnesrörelse
goditje, krizë
(shpërthim i një sëmundjeje ose shqetësim psikik)
Exempel
  • få ett anfallpësoj një goditje
Sammansättningar
  • gallstensanfallkrizë e gurëve të tëmblit
  • raserianfalltërbim, furi
gall|sten [²gAl:ste:n] subst.
(gall|sten, gallstenen, gallstens|anfallet)
sjukdom som innebär att det bildas stenar i gallblåsan
gur në tëmth
Sammansättningar
  • gallstens|anfall gallstens|anfalletkrizë e gurëve në tëmth