Mobi
+
album [Al:bum] subst.
(album, albumet, album, albumen)
samlingsbok (för fotografier, skivor etc)
album
Sammansättningar
  • frimärksalbumalbum pullash postare
  • skivalbumalbum me disqe gramafoni
expo [Ek:spo] subst.
(expo, expon, expor)
utställning
ekspozitë
Sammansättningar
  • frimärksexpoekspozitë filatelie
frimärke [²frI:mär:ke] subst. visa film
(frimärke, frimärket, frimärken, frimärkena, frimärks|samlingen)
kvitto på avgift för brev, porto
pullë
((që tregon se është paguar detyrimi përkatës për një shërbim postar))
Sammansättningar
  • minnesfrimärkepullë postare përkujtimore
  • frimärks|samling frimärks|samlingenkoleksion pullash
Extra
samling [²sAm:li@] subst.
(samling, samlingen, samlingar)
det som samlats, anhopning
grup
(grumbull, tufë, koleksion)
Exempel
  • en samling turisternjë grup turistësh
Sammansättningar
  • folksamlinggrup njerëzish
  • frimärkssamlingkoleksion pullash