Mobi
+
fordran [²fO:r+dran] subst.
(fordran, fordran, fordringar)
begäran, anspråk
kërkesë ("veçanërisht për punë parash "pagesë e prapambetur"")
(lutje, pretendim)
an|fordran [²An:fo:r+dran] subst.
(an|fordran)
uppmaning, krav
kërkesë
Exempel
  • biljetten uppvisas vid anfordranbileta tregohet kur kërkohet