Mobi
+
flyg [fly:g] subst.
(flyg, flyget, flyg|platsen, flyg|officeren)
trafik med flygplan; flygväsen; flygvapen
aviacion, avion
(flotë ajrore; aeroplan)
Exempel
 • ta flygetmarr aeroplanin, udhëtoj me avion
 • marinen och flygetmarina dhe aviacioni
Sammansättningar
 • civilflygflotë ajrore civile
 • flyg|plats flyg|platsenaeroport
 • flyg|officer flyg|officerenoficer i aviacionit
 • flyg|basbazë ajrore
 • flyg|bolagkompani (shoqëri) ajrore
 • flyg|bussautobus aeroporti
 • flyg|industriindustri e aviacionit
 • flyg|kapningrrëmbim aeroplani
 • flyg|räddaerofob, frikë nga udhëtimi me avion
 • flyg|trafiktrafik ajror
anslutning [²An:slu:tni@] subst.
(anslutning, anslutningen, anslutningar)
förbindelse
lidhje
Exempel
 • tomten ligger i anslutning till havettrualli shtrihet ngjitur me detin
 • valet skedde i anslutning till kongressenzgjedhjet u mbajtën në kohën e kongresit
Sammansättningar
 • anslutnings|busslinjë autobusi
 • anslutnings|flyglinjë avioni
atlant- [²atlAn:t-] förled
(atlant-)
som rör Atlanten
atlantik, -e
Sammansättningar
 • atlant|flygfluturim transatlantik
 • atlant|ångareanije transatlantike
attack [atAk:] subst. jämför anfall 2
(attack, attacken, attacker)
anfall, angrepp
sulm ("edhe për sëmundje akute")
(mësymje, atak)
Exempel
 • centern gick till attack mot socialdemokraternaPartia e Qendrës sulmoi socialdemokratët
Sammansättningar
 • flygattacksulm ajror
 • hjärtattacksulm (atak) në zemër, krizë zemre
certifikat [sär+tifikA:t] subst.
(certifikat, certifikatet, certifikat, certifikaten)
intyg, tillståndsbevis
certifikatë
(dëshmi, dëftesë, vërtetim, patentë)
Sammansättningar
 • flygcertifikatdëshmi pilotimi
charter- [²cA:r+ter-] förled
(charter-, charter|resan)
hyrd för ett särskilt ändamål; grupp-
çarter
(huajtur (i,e) për një qëllim të veçantë)
Sammansättningar
 • charter|resa charter|resanudhëtim me aeroplan ose me anije çarter
 • charter|flygaeroplan çarter
division [divi$O:n] subst.
(division, divisionen, divisioner, divisions|chefen)
(militär) avdelning; klass i fotbollsserie etc
divizion
(repart ushtarak, kategori futbolli etj.)
Exempel
 • en division brittiska bombplannjë skuadrilje bombarduesish anglezë
 • laget åkte ner i division 3skuadra ra në kategorinë e tretë (të futbollit)
Sammansättningar
 • flygdivisionskuadrilje aeroplanësh
 • divisions|chef divisions|chefenkomandant divizioni
 • personbilsdivisionenrepart i makinave personale
flyg|blad [²flY:gbla:d] subst.
(flyg|blad, flygbladet, flygblad, flygbladen)
kortfattat propagandablad som delas ut i massupplaga
trakt, fletushkë
(shpallje e shkurtër me karakter propogandistik)
flyger [flY:ger] verb
(flyger, flög, flugit, flyg, flyga)
ta sig fram i luften (med hjälp av vingar), sväva
<x flyger>
fluturoj
(ngrihem në ajër me ndihmën e krahëve)
flyger [flY:ger] verb
(flyger, flög, flugit, flyg, flyga, flygningen)
resa eller forsla med flygplan
<A flyger; A flyger B/x + RIKTNING>
fluturoj
(udhëtoj me avion (aeroplan))
Avledningar
 • flygning flygningenfluturim-i
flyg|larm [²flY:glar:m] subst.
(flyg|larm, flyglarmet, flyglarm, flyglarmen)
varningssignal vid flyganfall
alarm ajror
(sinjal paralajmërues në rast sulmi ajror)
flyg|plan [²flY:gpla:n] subst.
(flyg|plan, flygplanet, flygplan, flygplanen, flygplans|besättningen)
fordon för lufttransport, flygmaskin
aeroplan
(avion, mjet transporti ajror)
Sammansättningar
 • flygplans|besättning flygplans|besättningenekuipazh i aeroplanit, personel i avionit
Extra
flyg|plats [²flY:gplat:s] subst.
(flyg|plats, flygplatsen, flygplatser)
plats där flygplan startar och landar, flygfält
aeroport
(aerodrom)
Extra
flyg|vapen [²flY:gva:pen] subst.
(flyg|vapen, flygvapnet)
ett lands luftstridskrafter
forca ajrore
(aviacion ushtarak i një shteti)
flyg|värdinna [²flY:gvär+din:a] subst.
(flyg|värdinna, flygvärdinnan, flygvärdinnor)
person som svarar för service på ett flygplan
stjuardesë
formation [fårma$O:n] subst.
(formation, formationen, formationer)
uppställning; bildning
formacion
(skuadër, repart, nënrepart; tërësi e shtresave të tokës)
Sammansättningar
 • flygplansformationskuadrilje avionësh
 • bergsformationformacion shkëmbor
frakt [frak:t] subst.
(frakt, frakten, frakter, frakt|godset)
sändning av varor, transport
mbartje
(dërgesë mallrash, transportim)
Sammansättningar
 • flygfrakttransport ajror
 • frakt|gods frakt|godsetmallra për transport
fält [fel:t] subst.
(fält, fältet, fält, fälten)
öppet, plant område; åker; yta
fushë ("edhe fig. "fushë veprimi"")
(shesh, lëmë)
Sammansättningar
 • vetefältfushë (arë) me grurë
 • flygfältfushë e aviacionit, aeroport
 • oljefältfushë nafte
 • nöjesfältpark argëtimi
 • arbetsfältfushë e punës
 • fältarbetepunë në terren, punë në fushë
förband [förbAn:d] subst.
(förband, förbandet, förband, förbanden)
truppstyrka
repart
(njësi ushtarake)
Sammansättningar
 • flygförbandrepart i forcave ajrore, njësit ajror
 • elitförbandnjësit elit, njësit i dalluar
haveri [haverI:] subst.
(haveri, haveriet, haverier, haveri|kommissionen, haveristen)
skeppsbrott; förolyckande
anijembytje
(shkatërrim, avari, rrëzim (i avionit))
Sammansättningar
 • flygplanshaverishkatërrim i aeroplanit, avari e avionit
 • haveri|kommission haveri|kommissionenkomision për hetimin e aksidentit
Avledningar
 • haverist haveristenanije e mbytur (fundosur), aeroplan i rrëzuar
industri [industrI:] subst.
(industri, industrien, industrier, industri|arbetaren)
(företag som sysslar med) masstillverkning; näringsliv
industri
Exempel
 • jobba på en industripunoj në industri
 • kemisk industriindustri kimike
 • industrins investeringarinvestime në industri
Sammansättningar
 • flygindustriindustri e aeronautikës
 • exportindustriindustri e eksportit
 • industri|arbetare industri|arbetarenpunëtorë të industrisë
 • industri|områdezonë industriale
 • industri|robotrobot industrial
 • industri|semesterpushim kolektiv në fushën e industrisë
Extra
inrikes- [²In:ri:kes-] förled
(inrikes-, inrikes|flyget)
som gäller det egna landet
brendsh/ëm (i), -me (e)
(vendit (i,e), kombëtar, -e)
Motsatser: utrikes-
Sammansättningar
 • inrikes|flyg inrikes|flygetfluturim i brendshëm, komunikacioni ajror brenda vendit
 • inrikes|ministerministër i punëve të brendshme, ministër i brendshëm
kapning [²kA:pni@] subst. jämför kapar 2
(kapning, kapningen, kapningar)
det att kapa (ett flygplan etc)
rrëmbim
Sammansättningar
 • flygplanskapningrrëmbim i aeroplanit, rrëmbim i avionit
krasch [kra$:] subst.
(krasch, kraschen, krascher)
våldsam olycka med fordon
krismë ("edhe për falimentim, rënie ekonomike")
(kërcitje, përplasje, aksident i rëndë automobilistik)
Sammansättningar
 • flygplanskraschrrëzim i avionit, rrëzim i aeroplanit
kropp [kråp:] subst.
(kropp, kroppen, kroppar)
(huvuddelen av ett) föremål
trup
((pjesa kryesore e një objekti))
Sammansättningar
 • flygplanskropptrup i aeroplanit
 • huskroppgodinë, ndërtesë
 • himlakropptrup qiellor
linje [lIn:je] subst.
(linje, linjen, linjer, linje|flyget)
sträcka som trafikeras med allmänna kommunikationer
linjë
Sammansättningar
 • busslinjelinjë e autobusëve
 • linje|flyg linje|flygetavion i linjës
 • linje|trafiktrafik i linjës, linjë e trafikut publik
mekaniker [mekA:niker] subst.
(mekaniker, mekanikern, mekaniker, mekanikerna)
person som arbetar med maskiner
mekanik-u
(makinist-i)
Sammansättningar
 • flygmekanikermekanik avionesh
nos [no:s] subst.
(nos, nosen, nosar)
näsa och mun (hos djur)
hundë, feçkë, noçkë ("në ligj. e përdit. edhe për njerëzit në mënyrë fig. "turi, hundë"")
Exempel
 • torka sig om nosenfshij hundën
Uttryck
 • blek om nosen ("blek i ansiktet")me fytyrë të zbehtë
Sammansättningar
 • sötnosxhane, shpirt, e dashur (përdoret vetëm për gra), (me ironi: nepërkë e shkuar)
 • flygplansnoshundë avioni
officer [åfisE:r] subst.
(officer, officeren, officerare, officerarna, officers|graden)
högre befälsperson inom krigsmakten
oficer-i
(drejtues ushtarak në forcat e armatosura)
Sammansättningar
 • flygofficeroficer i forcave ajrore, oficer aviacioni
 • officers|grad officers|gradengradë oficeri
segel|flyg [²sE:gelfly:g] subst.
(segel|flyg, segelflyget)
glidflygning med flygplan utan motor
fluturim me planer
((aeroplan pa motor))
simulator [²simulA:tor] subst.
(simulator, simulatorn, simulatorer)
apparat som efterliknar ett verkligt skeende
pajisje modelimi
Sammansättningar
 • flygsimulatorpajisje modelimi për fluturime
styrka [²stYr:ka] subst.
(styrka, styrkan, styrkor)
militär trupp
trup ushtarak ("edhe për grupe të tjera")
Exempel
 • en fientlig styrkanjë forcë ushtarake e armikut
Sammansättningar
 • flygstyrkaforcë ajrore
 • arbetsstyrkafuqi punëtore
 • polisstyrkaforcë policore
säkerhet [²sÄ:kerhe:t] subst.
(säkerhet, säkerheten, säkerhets|åtgärden)
tillstånd som inte innebär fara
siguri
Exempel
 • sätta sig i säkerhetjam në një vend të sigurt
 • ökad säkerhet i trafikenrritje e sigurisë në trafik
Sammansättningar
 • flygsäkerhetsiguri në transportin ajror
 • säkerhetsbestämmelsedispozita të sigurisë
 • säkerhets|åtgärd säkerhets|åtgärdenmasë sigurie
vapen [vA:pen] subst.
(vapen, vapnet, vapen, vapnen)
försvarsgren
Användning: i sms
disiplinë ushtarake
(degë ushtarake)
Sammansättningar
 • flygvapenaviacion ushtarak, flotë ajrore