Mobi
+
advokat [advokA:t] subst.
(advokat, advokaten, advokater)
juridiskt utbildad person som kan hjälpa folk i rättsliga frågor
avokat
(jurist që ndihmon njerëzit për çështje ligjore)
Sammansättningar
 • försvarsadvokatavokat mbrojtës
försvar [för+svA:r] subst.
(försvar, försvaret, försvars|mekanismen)
motstånd mot angrepp
mbrojtje
(rezistencë)
Exempel
 • försvar för en åsiktmbrojtje e një mendimi
Sammansättningar
 • immunförsvarimunitet, aftësi mbrojtëse e organizmit
 • försvars|mekanism försvars|mekanismenmekanizëm mbrojtës
 • försvars|advokatavokat mbrojtës
försvar [för+svA:r] subst.
(försvar, försvaret, försvars|departementet)
skydd mot krig; krigsmakt
mbrojtje
(forca mbrojtëse, fuqi luftarake)
Exempel
 • ett starkt försvarnjë mbrojtje e fortë
Sammansättningar
 • civilförsvarmbrojtje civile
 • försvars|departement försvars|departementetministri e mbrojtjes
 • försvars|grendegë ushtarake, kategori mbrojtjeje
 • försvars|ministerministër i mbrojtjes
 • försvars|stabshtab i mbrojtjes
försvars|advokat [²för+svA:r+sadvoka:t] se försvarare
linje [lIn:je] subst.
(linje, linjen, linjer)
formering i en rad (på bredden)
vijë (ushtarake)
(vijë e parë, fronti)
Sammansättningar
 • försvarslinjevijë e mbrojtjes, front i mbrojtjes
pakt [pak:t] subst.
(pakt, pakten, pakter)
avtal
marrëveshje, pakt, traktat
Exempel
 • ingå en paktlidh një marrëveshje, bëj një pakt,
Sammansättningar
 • försvarspaktpakt mbrojtës