Mobi
+
arbets|givare [²Ar:be:tsji:vare] subst.
(arbets|givare, arbetsgivaren, arbetsgivare, arbetsgivarna, arbetsgivar|uppgiften)
juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren
punëdhënës-i
Sammansättningar
 • arbetsgivar|uppgift arbetsgivar|uppgiftenraport vjetor i punëdhënësit
 • Arbetsgivare|föreningenShoqata e Punëdhënësve
bostadsrätts|förening [²bO:sta:dsret:sföre:ni@] subst.
(bostadsrätts|förening, bostadsrättsföreningen, bostadsrättsföreningar)
förening som äger ett hus med bostadsrättslägenheter
shoqatë e qiramarrësve
egnahem [e:gnahEm:] subst.
(egnahem, egnahemmen, egnahems|föreningen)
småhus, villor
Användning: plural
shtëpi
((të vogla), vila private)
Sammansättningar
 • egnahems|förening egnahems|föreningenshoqatë e pronarëve të shtëpive
förening [förE:ni@] subst.
(förening, föreningen, föreningar, föreningsmänniskan)
organisation med en viss verksamhet
shoqatë
(klub, lidhje, shoqëri)
Exempel
 • ideella föreningarshoqatë jofitimprurëse (bamirëse)
 • ekonomisk föreningshoqatë ekonomike
Sammansättningar
 • föräldraföreningshoqatë e prindërve
 • fackföreningsindikatë
 • idrottsföreningshoqatë sportive
 • stödföreningshoqatë ndihmash
 • föreningsmänniska föreningsmänniskanaktivist shoqate
 • förenings|rörelselëvizje e shoqatave
förening [förE:ni@] subst.
(förening, föreningen, föreningar)
ämne som består av två eller flera grundämnen
përzierje ("në kimi")
(bashkim, lidhje)
Exempel
 • kemisk föreningpërzierje kimike
gammal|dans [²gAm:aldan:s] subst.
(gammal|dans, gammaldansen, gammaldans|föreningen)
svensk folkdans
valle të vjetra ("p.sh. valle popullore hambo ose polka")
Sammansättningar
 • gammaldans|förening gammaldans|föreningenshoqatë e valleve të vjetra
hem|bygd [²hEm:byg:d] subst.
(hem|bygd, hembygden, hembygder, hembygds|föreningen)
det område (på landet) där man har (haft) sitt hem, hemtrakt
vendlindje
(vendi ku dikush banon apo ka banuar dikur)
Sammansättningar
 • hembygds|förening hembygds|föreningenshoqatë lokale
hyresgäst|förening [²hY:resjes:tföre:ni@] subst.
(hyresgäst|förening, hyresgästföreningen, hyresgästföreningar)
lokal organisation som arbetar för hyresgästernas gemensamma intressen
Shoqatë e Qiramarrësve
(organizatë lokale që mbron interesat e përbashkëta të qiramarrësve)
invandrare [²In:van:drare] subst.
(invandrare, invandraren, invandrare, invandrarna, invandrar|föreningen, invandrar|undervisningen)
den som är eller har varit utländsk medborgare och som är fast bosatt i Sverige
refugjat, imigrant
Sammansättningar
 • invandrar|förening invandrar|föreningenshoqata e imigrantëve
 • invandrar|undervisning invandrar|undervisningenmësim për imigrantët