Mobi
+
förbruknings|artikel [²förbrU:kni@sar+tik:el] subst.
(förbruknings|artikel, förbrukningsartikeln, förbrukningsartiklar)
vara eller material som man ständigt gör slut på och behöver ersätta
artikull konsumi ("veçanërisht për disa artikuj të shërbimit shëndetësor si: fasho, gjilpërë etj.")
(material konsumi)
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar)
vara, varusort
mall
(artikull, material)
Exempel
  • cyklar har blivit en stor artikelbiçikletat janë bërë një artikull i kërkuar
Sammansättningar
  • förbrukningsartikelartikuj të përdorimit të përditshëm