Mobi
+
arbets|för [²Ar:be:tsfö:r] adj.
(arbets|för, arbetsfört, arbetsföra)
arbetsduglig
(i,e) aftë për punë
Exempel
 • i arbetsför åldernë moshën aktive, në moshën kur njeriu është i aftë për punë
för [fö:r] verb
(för, förde, fört, för, föra)
frakta, förflytta
<A för B/x>
bart
(transportoj, shpie, çoj)
Exempel
 • föra olja från Persiska vikentransportoj naftë nga Gjiri Persik
för [fö:r] verb
(för, förde, fört, för, föra)
leda, styra
<A för B/x>
drejtoj
(udhëheq, prij)
Exempel
 • föra en debattdrejtoj një debat
Uttryck
 • föra någon bakom ljuset ("lura någon")çoj dikë në krua e nuk i jap ujë, ia hedh, heq për hunde dikë ("mashtroj, gënjej")
genomför [²jE:nåmfö:r] verb
(genomför, genomförde, genomfört, genomför, genomföra)
utföra, realisera
<A genomför x>
kryej
(zbatoj, aplikoj, realizoj)
Exempel
 • genomföra ett programzbatoj një program
marknads|för [²mAr:knadsfö:r] verb
(marknads|för, marknadsförde, marknadsfört, marknadsför, marknadsföra, marknadsföringen)
lansera (en vara), sälja
blej (shes) në treg
(nxjerr një mall në treg)
Avledningar
 • marknadsföring marknadsföringenshitblerje, tregti, marketing
medför [²mE:dfö:r] verb
(medför, medförde, medfört, medför, medföra)
ta med sig
<A medför x>
Användning: även lös sms
marr me vete
(mbaj me vete, kam me vete)
Exempel
 • passageraren medförde en stor hundudhëtari mbante me vete një qen të madh
medför [²mE:dfö:r] verb
(medför, medförde, medfört, medför, medföra)
ha till följd
<x medför y>
shkaktoj
(provokoj, çoj në, përfundon me)
Exempel
 • reformen medför ökad byråkratireforma shkakton rritjen e burokracisë
saluför [²sA:lufö:r] verb
(saluför, saluförde, salufört, saluför, saluföra)
utbjuda till försäljning
<A saluför x>
ofroj për shitje
(shes)
sammanför [²sAm:anfö:r] verb
(sammanför, sammanförde, sammanfört, sammanför, sammanföra)
göra så att två el. fler personer träffas
<A sammanför B och C>
bashkoj, njoh
((dy a më shumë njerëz))
slut|för [²slU:tfö:r] verb
(slut|för, slutförde, slutfört, slutför, slutföra)
föra till ett slut, avsluta
<A slut|för x>
përfundoj
(mbaroj, kryej)
Exempel
 • projektet slutfördes 1971projekti u përfundua në vitin 1971
tillför [²tIl:fö:r] verb
(tillför, tillförde, tillfört, tillför, tillföra, tillförseln)
förse med
<A/x tillför B/y z>
furnizoj
(nozulloj, pajis)
Exempel
 • tillföra staten pengari siguroj shtetit para
Avledningar
 • tillförsel tillförselnfurnizim, nozullim, pajisje
vapenför [²vA:penfö:r] adj.
(vapenför, vapenfört, vapenföra)
som kan bära vapen, duglig till krigstjänst
(i,e) aftë për ushtri
((i,e) aftë për luftë)
våld|för sig [²vÅl:dfö:r+sej] verb
(våld|för sig, våldförde, våldfört, våldför, våldföra)
våldta
<A våld|för sig på B/x>
përdhunoj ("edhe fig. "dhunoj, bëj kërdi, masakroj"")
Exempel
 • översättaren våldför sig på textenpërkthyesi po e masakron tekstin
återför [²Å:terfö:r] verb
(återför, återförde, återfört, återför, återföra)
föra tillbaka
<A återför x/B>
rikthej
(kthej prap)
Exempel
 • handskrifterna har nu återförts till Islanddorëshkrimet tani janë rikthyer në Islandë
överför [²Ö:verfö:r] verb
(överför, överförde, överfört, överför, överföra)
flytta från en punkt till en annan
<A överför B/x (från y till z)>
mbart, transmetoj
(çoj, transferoj, bart, zhvendos, dëgjoj)
Exempel
 • överföra smittatransmetoj një infeksion
 • fången överfördes till ett annat fängelsei burgosurin u dërgua në një burg tjetër