Mobi
+
art [a:r+t] subst.
(art, arten, arter)
sort, slag, typ
lloj
(soj, tip, farë)
Exempel
  • huset är unikt i sin artshtëpia është unike në llojin e vet
Sammansättningar
  • fågelartlloj shpendi