Mobi
+
el [e:l] förk.
(el, elen)
elektricitet
Användning: mest i sms
el.
(energji elektrike, elektricitet)
Sammansättningar
 • el|ransoneringracionim i energjisë elektrike
 • el|chockshok elektrik, goditje nga korrenti
 • el|gitarrkitarë elektrike
 • el|kraftenergji elektrike
 • el|visppërzierës elektrik, mikser
 • hushållselenergjia elektrike që shpenzohet në ekonominë shtëpiake
 • kärnkraftselenergji elektrike bërthamore
abonnent [abånEn:t] subst.
(abonnent, abonnenten, abonnenter, abonnentnumret)
person som abonnerar på något; fast kund
abonent
(pajtimtar; klient i rregullt)
Sammansättningar
 • elabonnentklient i rregullt i energjisë elektrike
 • abonnent|nummer abonnentnumretnumri i abonentit
el|ljus [²E:lju:s] subst.
(el|ljus, elljuset)
elektriskt ljus
dritë elektrike
Sammansättningar
 • elljus|spårpistë (vrapimi) e ndriçuar
el|mätare [²E:lmä:tare] subst.
(el|mätare, elmätaren, elmätare, elmätarna)
apparat som mäter förbrukning av elektrisk ström
matës elektrik
Extra
el|sits [²E:lsit:s] subst.
(el|sits, elsitsen, elsitsar)
elektriskt uppvärmd sittdyna (i bil)
ndenjëse elektrike
(jastëk elektrik (në veturë))
elva [²El:va] subst.
(elva, elvan, elvor)
siffran 11; nummer 11 i ordningen
njëmbëdhjetëshi
el|verk [²E:lvär:k] subst.
(el|verk, elverket, elverk, elverken)
företag där man producerar elektrisk ström
central elektrik
(sipërmarrje që prodhon energji elektrike)
kontakt [kåntAk:t] subst.
(kontakt, kontakten, kontakter)
(vägg)uttag för elektrisk ström
prizë elektrike
Sammansättningar
 • elkontaktprizë elektrike