Mobi
+
aero|dynamisk [aerodynA:misk] adj.
(aero|dynamisk, aerodynamiskt, aerodynamiska)
som minskar luftmotståndet; strömlinjeformad
aerodinamik, -e
biodynamisk [bi:odynA:misk] adj.
(biodynamisk, biodynamiskt, biodynamiska)
(om odling:) utan konstgödsel el. gifter
biodinamik, -e
(organik, -e, kultivuar (i,e) pa përdorimin e plehrave kimike a pesticideve)
dynamisk [dynA:misk] adj.
(dynamisk, dynamiskt, dynamiska)
kraftig och rörlig
dinamik, -e
(fuqish/ëm (i), -me (e), gjallë (i,e))
Exempel
  • en dynamisk ledarenjë udhëheqës dinamik