Mobi
+
dur [du:r] subst.
(dur)
en grupp av tonarter med helt tonsteg mellan andra och tredje tonen i skalan
dur-i
(maxhor-i, shenjë muzikore për një lloj toni të sistemit diatonik)
Motsatser: moll
ackord [akÅ:r+d] subst.
(ackord, ackordet, ackord, ackorden)
samklang av toner
akord muzikor
(bashkim tingujsh)
Exempel
  • slå ett ackord på pianotluaj një akord në piano
Sammansättningar
  • durackordakord në maxhor