Mobi
+
anka [²A@:ka] subst.
(anka, ankan, ankor, ank|dammen)
en tam and
rosë
Sammansättningar
  • ank|damm ank|dammenpellg uji për rosa
Extra
ank|damm [²A@:kdam:] subst.
(ank|damm, ankdammen, ankdammar)
miljö där ingenting händer el. där småsaker får orimliga proportioner
vend i braktisur ("fig.")
(vend i lënë pas dore)
damm [dam:] subst.
(damm, dammen, dammar)
vattensamling, bassäng
pellg
(basen)
Sammansättningar
  • bevattningsdammliqen për vaditje
  • ankdammpellg rosash
Extra