Mobi
+
daglig [²dA:glig] adj.
(daglig, dagligt, dagliga, daglig|varan)
som förekommer varje dag
përditsh/ëm (i), -me (e)
Uttryck
  • i dagligt tal ("i vardagsspråket")në ligj. e përdit.
Sammansättningar
  • daglig|vara daglig|varanmall i konsumit të gjerë, artikull i përdorimit të përditshëm
alldaglig [²Al:da:glig] adj.
(alldaglig, alldagligt, alldagliga)
vardaglig; intetsägande; trivial
përditsh/ëm (i), -me (e)
(zakonsh/ëm (i), -me (e), rëndomtë (i,e))
Exempel
  • alldaglig händelsendodhi (ngjarje) e rëndomtë
  • alldagligt utseendepamja e përditshme (zakonshme)