Mobi
+
annandag [²An:anda:g] subst.
(annandag, annandagen, annandagar)
dagen efter jul-, påsk- och pingstdagen
(dita e dytë pas Krishtlindjeve, Pashkëve dhe Rrëshajave)
Exempel
 • Annandag juldita e dytë pas Krishtlindjeve
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar, dags|tidningen)
ljus del av ett dygn; dagsljus
ditë
(koha nga lindja e diellit deri në perëndim)
Exempel
 • natt och dagnatë e ditë
Uttryck
 • god dag!mirëdita!
 • en vacker dag ("när man minst anar det")një ditë e bukur ("një ditë të bukur...")
 • han är sin far upp i dagen ("han är mycket lik sin far")ai është i ati në vend; ai është kryekëput si i ati
 • komma i dagen ("bli känd")nxjerr në shesh (në dritë); i del tymi diçkaje, zbuloj diçka
 • se dagens ljus ("födas")sheh dritën e diellit ("lind")
Sammansättningar
 • sommardagditë vere
 • dags|tidning dags|tidningengazetë e përditshme
 • temadagditë kushtuar një teme
 • dag|centerqendër ditore për të moshuar dhe invalidë
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar)
datum, veckodag; dygn
ditë
(ditë jave; periudhë 24 orëshe)
Exempel
 • i dag (idag)sot
 • härom dagen (dan)dje, një ditë më parë
 • för några dagar (dar) sedandisa ditë më parë; para pak kohe; ditë më parë
 • dagens rättushqimi i ditës
Uttryck
 • inte på år och dag ("inte på länge")jo për një kohë të gjatë
Sammansättningar
 • dags|aktuellngjarjet aktuale të ditës
Extra
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar)
tid, period
Användning: endast i fraser
kohë
(periudhë)
Uttryck
 • i våra dar ("nuförtiden")në ditët tona; në kohën tonë, tani
 • i dagarna ("när som helst")ditët e fundit; së shpejti
 • vad i allsin dar! ("vad i hela världen")si dreqin ! si të shkretën! ç'dreqin!
 • sluta sina dagar ("dö")(i) mbyll (ngrys) ditët e veta ("vdes")
fri|dag [²frI:da:g] subst.
(fri|dag, fridagen, fridagar)
ledig dag
ditë pushimi
(ditë e lirë, ditë pa punë)
förfallo|dag [²förfAl:oda:g] subst.
(förfallo|dag, förfallodagen, förfallodagar)
den dag då en skuld senast måste vara betald
ditë e skadimit
(ditë e fundit për pagimin e një llogarie)
helg|dag [²hEl:jda:g] subst.
(helg|dag, helgdagen, helgdagar)
söndag eller annan kyrklig högtid
ditë feste
(ditë e kremte, festë)
Motsatser: vardag
insjuknande|dag [²In:$u:knandeda:g] subst.
(insjuknande|dag, insjuknandedagen, insjuknandedagar)
dag då en sjukanmäld person blev sjuk
dita e parë e sëmundjes
kläm|dag [²klEm:da:g] subst.
(kläm|dag, klämdagen, klämdagar)
arbetsdag mellan två helgdagar som man ofta arbetar in
(ditë pune mes dy të kremteve (e cila realizohet paraprakisht))
morgon|dag [²mÅr:(g)ånda:g] subst.
(morgon|dag, morgondagen, morgondagar)
nästa dag
dita e nesërme ("fig. "e ardhmja"")
(e nesërmja)
Exempel
 • morgondagens samhälleshoqëri e së ardhmes
riks|dag [rIk:sda(:g)] subst.
(riks|dag, riksdagen, riksdagar, riksdags|beslutet, riksdags|ledamoten)
namn på folkrepresentationen i Sverige (och Finland)
parlament-i
((emërtim i parlamentit në Suedi e Finlandë))
Exempel
 • regering och riksdagqeveria dhe parlamenti
 • majoritet i riksdagenshumicë në parlament
Sammansättningar
 • tvåkammarriksdagsistem parlamentar me dy dhoma
 • elevriksdagkuvend i nxënësve (në Suedi)
 • riksdags|beslut riksdags|beslutetvendim parlamentar (i parlamentit)
 • riksdags|ledamot riksdags|ledamotenanëtar i parlamentit, deputet
skott|dag [²skÅt:da:(g)] subst.
(skott|dag, skottdagen, skottdagar)
dag som läggs till (den 24 februari) varje skottår
njëzetenëntë shkurti
((i vitit të brishtë, që bie një herë në çdo katër vjet))
sötebröds|dagar [²sÖ:tebrö:dsda:gar] subst.
(sötebröds|dagar)
behaglig tillvaro
ditë lumturie
(ditë paqeje, jetë e këndshme)
åhörar|dag [²Å:hö:rar+da:g] subst.
(åhörar|dag, åhörardagen, åhörardagar)
dag i skolan då föräldrar kan lyssna till lektionerna
Dita e Prindërve në Shkollë
(Në këtë ditë prindërit kanë të drejtë të jenë në shkollë dhe të ndjekin mësimin)
års|dag [²Å:r+sda:g] subst.
(års|dag, årsdagen, årsdagar)
dag då något viktigt inträffat för ett eller flera år sedan
përvjetor
(vjetor; ditë që ka ndodhur ndonjë ngjarje me rëndësi në jetën e individit ose të shoqërisë pas një ose shumë viteve më parë)