Mobi
+
advokat|byrå [²advokA:tby:rå] subst.
(advokat|byrå, advokatbyrån, advokatbyråer)
byrå där man får hjälp i rättsliga frågor
zyrë avokatie
(zyrë ku jepet ndihmë për çështje ligjore)
annons [anÅn:s] subst.
(annons, annonsen, annonser, annons|byrån)
kungörelse, erbjudande (i tidning) att köpa och sälja
shpallje, njoftim, lajmërim
Exempel
 • sätta in en annonsngjis një shpallje
Sammansättningar
 • dödsannonslajmërim vdekje
 • annons|byrå annons|byrånzyra e lajmërimeve
Extra
begravnings|byrå [²begrA:vni@sby:rå] subst.
(begravnings|byrå, begravningsbyrån, begravningsbyråer)
byrå som (mot betalning) hjälper de anhöriga till en avliden person med begravning, bouppteckning etc
sipërmarrje varrimi
(agjenci varrimi (me pagesë))
byrå [²bY:rå] subst.
(byrå, byrån, byråar, byrå|lådan)
en möbel
komo, komodinë
Exempel
 • en antik byrånjë komo e vjetër (antike)
Sammansättningar
 • byrå|låda byrå|lådansirtar i komosë
Extra
byrå [²bY:rå] subst.
(byrå, byrån, byråer, byrå|direktören)
mindre kontor
zyrë, byro
(agjenci)
Sammansättningar
 • resebyråagjenci udhëtimesh
 • byrå|direktör byrå|direktörendrejtor i zyrës
 • byrå|chefshef zyre (byroje)
eldbegängelse|byrå [²El:dbeje@elseby:rå] subst.
(eldbegängelse|byrå, eldbegängelsebyrån, eldbegängelsebyråer)
begravningsbyrå som bl a ordnar med kremering av avlidna personer
agjenci e djegies së kufomave
(krematorium)
familje|rådgivare [²famIl:jerå:dji:vare] subst.
(familje|rådgivare, familjerådgivaren, familjerådgivare, familjerådgivarna, familje|rådgivningen, familjerådgivnings|byrån)
person som arbetar med kostnadsfri rådgivning och hjälp i familje- och samlevnadsfrågor
këshilltar i familjes
(person, i cili jep falas këshilla e ndihmë për probleme familjare e bashkëshortore)
Sammansättningar
 • familje|rådgivning familje|rådgivningenkëshillim i familjes
 • familjerådgivnings|byrå familjerådgivnings|byrånzyrë e këshillimimit familjar
information [infårma$O:n] subst.
(information, informationen, informationer, informations|byrån)
kunskap i form av fakta, upplysning, underrättelse
njoftim ("edhe për vendin ku jepet informacioni")
(informacion, të dhëna, fakte, informatë)
Exempel
 • ge (el. lämna) information om Sverigejap (përhap) informacion mbi Suedinë
 • besökaren hänvisades till informationenvizitorët u drejtuan tek informacioni
Sammansättningar
 • samhällsinformationinformacion mbi shoqërinë
 • informations|byrå informations|byrånbyro informative
Avledningar
 • informativinformativ, -e
inkasso|byrå [²In:kasoby:rå] subst.
(inkasso|byrå, inkassobyrån, inkassobyråer)
företag som specialiserar sig på att driva in pengar för sina kunders räkning
zyrë e arkëtmit
(sipërmarrje e specializuar, që e detyron borxhliun të paguajë (të kthejë) paratë e huajtura)
invandrar|byrå [²In:vandrarby:rå] subst.
(invandrar|byrå, invandrarbyrån, invandrarbyråer)
kommunal servicecentral för invandrarfrågor
zyrë emigracioni
nyhets|byrå [²nY:he:tsby:rå] subst.
(nyhets|byrå, nyhetsbyrån, nyhetsbyråer)
byrå som förmedlar nyheter till press, radio och TV
agjenci lajmesh
Press|byrån [²prEs:by:rån] namn
(Press|byrån)
ett aktiebolag som fungerar som distributionsorgan för den svenska pressen
Zyrë e shtypit
(shoqëri aksionare që funksionon si organ shpërndarës për shtypin suedez)
reklam [reklA:m] subst.
(reklam, reklamen, reklam|byrån)
verksamhet (annonsering etc) för att få folk att köpa varor och tjänster
reklamë
Exempel
 • göra reklam för en ny varabëj reklamë për një prodhim të ri
 • reklamen kostar stora summor årligenreklama kushton çdo vit shuma të mëdha
Sammansättningar
 • förhandsreklamreklamë para daljes së një produkti në treg
 • reklam|byrå reklam|byrånzyrë reklamash, agjenci reklamash
rese|byrå [²rE:seby:rå] subst.
(rese|byrå, resebyrån, resebyråer, resebyrå|tjänstemannen)
företag som säljer resor
agjenci udhëtimesh
Sammansättningar
 • resebyrå|tjänsteman resebyrå|tjänstemannennëpunës i agjencisë së udhëtimeve
revision [revi$O:n] subst.
(revision, revisionen, revisioner, revisions|berättelsen, revisions|byrån)
granskning av räkenskaper
rishikim, rishqyrtim, revizion
(kontroll i dokumenteve financiare)
Sammansättningar
 • revisions|berättelse revisions|berättelsenraport i revizionimit
 • revisions|byrå revisions|byrånzyrë e revizionit
råd|givning [²rÅ:dji:vni@] subst.
(råd|givning, rådgivningen, rådgivnings|byrån)
det att ge råd, upplysning
këshillë
(dhënie këshillash)
Sammansättningar
 • rådgivnings|byrå rådgivnings|byrånbyro këshilluese, zyrë informacioni
turist|byrå [²turIs:tby:rå] subst.
(turist|byrå, turistbyrån, turistbyråer)
en byrå som ger turister information om den omgivande trakten
agjenci turistike
val|byrå [²vA:lby:rå] subst.
(val|byrå, valbyrån, valbyråer)
lokal där ett politiskt parti delar ut informationsmaterial, valsedlar etc
zyrë zgjedhore
(zyrë parazgjedhore e një partie politike)