Mobi
+
anti- [²An:ti- (el. anti-)] förled
(anti-, anti|byråkratiskt, anti(-)kärnvapenrörelsen, anti|semiten)
mot-
kundër
(anti)
Sammansättningar
  • anti|byråkratisk anti|byråkratisktantiburokratik
  • anti(-)kärnvapenrörelse anti(-)kärnvapenrörelsenlëvizje kundër armëve bërthamore
  • anti|semit anti|semitenantisemit-i
  • anti|kroppantitrup
byråkratisk [byråkrA:tisk] adj.
(byråkratisk, byråkratiskt, byråkratiska)
som alltför mycket håller på givna regler
burokratik, -e
Exempel
  • en byråkratisk lösning av problemetnjë zgjidhje burokratike e problemit