Mobi
+
advokat|byrå [²advokA:tby:rå] subst.
(advokat|byrå, advokatbyrån, advokatbyråer)
byrå där man får hjälp i rättsliga frågor
zyrë avokatie
(zyrë ku jepet ndihmë për çështje ligjore)
begravnings|byrå [²begrA:vni@sby:rå] subst.
(begravnings|byrå, begravningsbyrån, begravningsbyråer)
byrå som (mot betalning) hjälper de anhöriga till en avliden person med begravning, bouppteckning etc
sipërmarrje varrimi
(agjenci varrimi (me pagesë))
byrå [²bY:rå] subst.
(byrå, byrån, byråer, byrå|direktören)
mindre kontor
zyrë, byro
(agjenci)
Sammansättningar
  • resebyråagjenci udhëtimesh
  • byrå|direktör byrå|direktörendrejtor i zyrës
  • byrå|chefshef zyre (byroje)
eldbegängelse|byrå [²El:dbeje@elseby:rå] subst.
(eldbegängelse|byrå, eldbegängelsebyrån, eldbegängelsebyråer)
begravningsbyrå som bl a ordnar med kremering av avlidna personer
agjenci e djegies së kufomave
(krematorium)
inkasso|byrå [²In:kasoby:rå] subst.
(inkasso|byrå, inkassobyrån, inkassobyråer)
företag som specialiserar sig på att driva in pengar för sina kunders räkning
zyrë e arkëtmit
(sipërmarrje e specializuar, që e detyron borxhliun të paguajë (të kthejë) paratë e huajtura)
invandrar|byrå [²In:vandrarby:rå] subst.
(invandrar|byrå, invandrarbyrån, invandrarbyråer)
kommunal servicecentral för invandrarfrågor
zyrë emigracioni
nyhets|byrå [²nY:he:tsby:rå] subst.
(nyhets|byrå, nyhetsbyrån, nyhetsbyråer)
byrå som förmedlar nyheter till press, radio och TV
agjenci lajmesh
rese|byrå [²rE:seby:rå] subst.
(rese|byrå, resebyrån, resebyråer, resebyrå|tjänstemannen)
företag som säljer resor
agjenci udhëtimesh
Sammansättningar
  • resebyrå|tjänsteman resebyrå|tjänstemannennëpunës i agjencisë së udhëtimeve
turist|byrå [²turIs:tby:rå] subst.
(turist|byrå, turistbyrån, turistbyråer)
en byrå som ger turister information om den omgivande trakten
agjenci turistike
val|byrå [²vA:lby:rå] subst.
(val|byrå, valbyrån, valbyråer)
lokal där ett politiskt parti delar ut informationsmaterial, valsedlar etc
zyrë zgjedhore
(zyrë parazgjedhore e një partie politike)