Mobi
+
buss [bus:] subst. visa film
(buss, bussen, bussar, buss|chauffören)
ett slags stor bil med plats för många människor
autobus
Exempel
 • turisterna kom med bussturistët erdhën me autobus
 • jag åker buss varje dagunë udhëtoj me autobus çdo ditë
Sammansättningar
 • skolbussautobus shkolle
 • buss|chaufför buss|chaufförenshofer autobusi
Extra
anslutning [²An:slu:tni@] subst.
(anslutning, anslutningen, anslutningar)
förbindelse
lidhje
Exempel
 • tomten ligger i anslutning till havettrualli shtrihet ngjitur me detin
 • valet skedde i anslutning till kongressenzgjedhjet u mbajtën në kohën e kongresit
Sammansättningar
 • anslutnings|busslinjë autobusi
 • anslutnings|flyglinjë avioni
bok|buss [²bO:kbus:] subst.
(bok|buss, bokbussen, bokbussar)
buss med ett litet lånebibliotek som gör turer till ställen där det inte finns bibliotek
bibliotekë shëtitëse
(autobus-bibliotekë)
bussar [²bUs:ar] verb
(bussar, bussade, bussat, bussa)
få att angripa
<A bussar x på B>
turrem
(sulmoj, (i) lëshoj (qenin dikujt))
Exempel
 • han bussade hundarna på besökarnaai ua lëshoi qentë vizitorëve
Uttryck
 • buss på! ("angrip")turru! lëshohu!
bussar [²bus:ar] verb
(bussar, bussade, bussat, bussa)
transportera med buss
shpie
(çoj, përcjell, transportoj (me autobus))
Avledningar
 • bussningtransport me autobus; (mek.) këmishë, unazë
flyg [fly:g] subst.
(flyg, flyget, flyg|platsen, flyg|officeren)
trafik med flygplan; flygväsen; flygvapen
aviacion, avion
(flotë ajrore; aeroplan)
Exempel
 • ta flygetmarr aeroplanin, udhëtoj me avion
 • marinen och flygetmarina dhe aviacioni
Sammansättningar
 • civilflygflotë ajrore civile
 • flyg|plats flyg|platsenaeroport
 • flyg|officer flyg|officerenoficer i aviacionit
 • flyg|basbazë ajrore
 • flyg|bolagkompani (shoqëri) ajrore
 • flyg|bussautobus aeroporti
 • flyg|industriindustri e aviacionit
 • flyg|kapningrrëmbim aeroplani
 • flyg|räddaerofob, frikë nga udhëtimi me avion
 • flyg|trafiktrafik ajror
linje [lIn:je] subst.
(linje, linjen, linjer, linje|flyget)
sträcka som trafikeras med allmänna kommunikationer
linjë
Sammansättningar
 • busslinjelinjë e autobusëve
 • linje|flyg linje|flygetavion i linjës
 • linje|trafiktrafik i linjës, linjë e trafikut publik
matar|buss [²mA:tarbus:] subst.
(matar|buss, matarbussen, matarbussar)
buss som för passagerare till en mer central trafikknut (t ex en tunnelbanestation)
autobus lokal
(autobus i një linje dytësore)
räls [rel:s] subst.
(räls, rälsen, räls|bussen)
spår, skena (på järnväg etc)
binarë
Exempel
 • tåget går på rälstreni ecën mbi binarë
Sammansättningar
 • järnvägsrälsbinarët e hekurudhës
 • räls|buss räls|bussentramvaj
Extra
räls|buss [²rEl:sbus:] subst.
(räls|buss, rälsbussen, rälsbussar)
bussliknande tåg
tramvaj
(tren elektrik për udhëtarë)