Mobi
+
smula [²smU:la] subst.
(smula, smulan, smulor)
småbit, korn
thërrime ("buke e të tjera si kjo")
(thërrmijë, dromcë, grimcë)
Uttryck
  • en smula ("lite") hänsynpak (një fije) vëmendje
Sammansättningar
  • brödsmulathërrime buke