Mobi
+
anmälning [²An:mä:lni@] subst.
(anmälning, anmälningen, anmälningar, anmälnings|blanketten, anmälnings|tiden)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
Användning: mest i plural
kërkesë
(njoftim, lajmërim, regjistrim)
Exempel
  • vi har fått in många anmälningar till kursenkemi marrë shumë kërkesa për kursin
Sammansättningar
  • anmälnings|blankett anmälnings|blankettenformular aplikimi (për një kurs)
  • anmälnings|tid anmälnings|tidenafati i fundit i regjistrimit
blankett [bla@kEt:] subst. visa film
(blankett, blanketten, blanketter, blankett|raseriet)
papper med (förtryckt) text där man fyller i uppgifter som erfordras eller krävs
formular
Sammansättningar
  • ansökningsblankettformular për kërkesë
  • blankett|raseri blankett|raserietpërdorim i tepërt i formularëve, formularomani
Extra
deklaration [deklara$O:n] subst.
(deklaration, deklarationen, deklarationer, deklarations|blanketten)
uppgift om inkomst
deklarim mbi të ardhurat
Sammansättningar
  • allmän självdeklarationdeklarim i taksave mbi të ardhurat
  • deklarations|blankett deklarations|blankettenformular i deklarimit të taksave mbi të ardhurat