Mobi
+
biträde [²bI:trä:de] subst. jämför offentligt biträde
(biträde, biträdet, biträden, biträdena)
medhjälpare, hjälpreda; expedit
ndihmës-i
(bashkëpunëtor)
Sammansättningar
  • affärsbiträdepunëtor ndihmës në tregti, shitës
arbets|biträde [²Ar:be:tsbi:trä:de] subst.
(arbets|biträde, arbetsbiträdet, arbetsbiträden, arbetsbiträdena)
person som hjälper en svårt handikappad person i arbetet
(shoqërues i një invalidi në punë)
ekonomi|biträde [²ekonomI:bi:trä:de] subst.
(ekonomi|biträde, ekonomibiträdet, ekonomibiträden, ekonomibiträdena)
hjälpreda i storkök (på ålderdomshem m m)
ndihmës kuzhinier
((në azile etj.))
sjukvårds|biträde [²$U:kvå:r+dsbi:trä:de] subst.
(sjukvårds|biträde, sjukvårdsbiträdet, sjukvårdsbiträden, sjukvårdsbiträdena)
person (utan medicinsk utbildning) som hjälper till med vård av sjuka
ndihmës infermier
(person (i paarsimuar në degën e mjekësisë) që ndihmon të sëmurët)
vård|biträde [²vÅ:r+dbi:trä:de] subst.
(vård|biträde, vårdbiträdet, vårdbiträden, vårdbiträdena)
person (utan medicinsk utbildning) som vårdar sjuka
ndihmësinfermier
(person (pa kualifikim mjekësor) që kujdeset për të sëmurët)