Mobi
+
allmän|bildning [²Al:menbil:dni@] subst.
(allmän|bildning, allmänbildningen)
allsidiga kunskaper
arsim i përgjithshëm
bildning [²bIl:dni@] subst.
(bildning, bildningen, bildnings|förbundet)
kultur, kunskap
arsim
(shkollim, edukim, kulturë)
Sammansättningar
 • allmänbildningarsimim i përgjithshëm
 • bildnings|förbund bildnings|förbundetlidhja e arsimit
fortbildning [²fOr+t:bil:dni@] subst.
(fortbildning, fortbildningen, fortbildnings|kursen)
fortsatt utbildning
specializim
(kualifikim profesional)
Sammansättningar
 • fortbildnings|kurs fortbildnings|kursenkurs specializimi, kurs për kualifikim profesional
gnista [²gnIs:ta] subst.
(gnista, gnistan, gnistor, gnist|bildningen)
glödande flaga från en eld
shkëndijë ("fig. "frymëzim, ekstazë, dalldi"")
(xixë)
Exempel
 • den tändande gnistanshkëndijë flake
Sammansättningar
 • gnist|bildning gnist|bildningenformimi i shkëndijave
gäng [je@:] subst.
(gäng, gänget, gäng, gängen, gäng|bildningen)
grupp; liga
grup
(bandë, skuadër)
Sammansättningar
 • ungdomsgänggrup a bandë të rinjsh
 • gäng|bildning gäng|bildningenkrijimi i grupeve (bandave)
myt [my:t] subst.
(myt, myten, myter, myt|bildningen)
gammal religiös berättelse som tolkar tillvaron
mit ("fig. "mendim i gabuar"")
(interpretim i ndryshëm nga realiteti)
Exempel
 • myten om det lyckliga bondesamhälletmiti mbi shoqërinë e lumtur fshatare
Sammansättningar
 • modersmytmiti i nënës
 • myt|bildning myt|bildningenzanafillë e mitit, formim i mitit
opinion [åpiniO:n] subst.
(opinion, opinionen, opinioner, opinions|bildningen, opinions|undersökningen)
åsikt som delas av många människor, allmän mening
opinion
(mendim i përgjithshëm)
Exempel
 • skapa opinion för en frågakrijoj opinion për një çështje, krijoj mendim për një problem
 • bokens åsikter speglar den allmänna opinionenpikëpamjet e librit pasqyrojnë opinionin e përgjithshëm
Sammansättningar
 • folkopinionopinion i përgjithshëm, opinion publik
 • opinions|bildning opinions|bildningenkrijim (formim) i opinionit publik
 • opinions|undersökning opinions|undersökningenhulumtim i opinionit publik, studim i opinionit publik
var [va:r] subst.
(var, varet, var|bildningen)
vätska i inflammerat sår
qelb
Sammansättningar
 • var|bildning var|bildningenqelbëzim-i