Mobi
+
bildad [²bIl:dad] adj.
(bildad, bildat, bildade)
som har god bildning, kultiverad
kulturuar (i,e)
(shkolluar (i,e), ngritur (i,e), formuar (i,e))
allmän|bildad [²Al:menbil:dad] adj.
(allmän|bildad, allmänbildat, allmänbildade)
som har allsidiga kunskaper
formuar (i,e)
(ditur (i,e), me kulturë të gjerë)
missbildad [²mIs:bil:dad] adj.
(missbildad, missbildat, missbildade)
felaktigt bildad
shtrembëruar (i,e) ("për pjesë së trupit")
(deformuar (i,e))