Mobi
+
arm|band [²Ar:mban:d] subst.
(arm|band, armbandet, armband, armbanden)
smycke som bärs runt handleden
byzylyk
Extra
band [ban:d] subst.
(band, bandet, band, banden)
långsmal remsa (använd till att binda med); transportbana
konvejer
(transportier)
Exempel
 • jobba vid (det) löpande bandetpunoj pranë konvejerit
Uttryck
 • (nyheterna strömmade in) på löpande band ("i en ständig ström")lajmet përhapeshin njëra pas tjetrës; lajmet venin e vinin
Sammansättningar
 • gummibandllastik
 • ljudbandshirit magnetofoni
 • magnetbandshirit magnetik
Extra
band [ban:d] subst.
(band, bandet, band, banden)
grupp; musikgrupp
bandë
(grup, formacion, orkestër (muzikantësh))
Sammansättningar
 • jazzbandorkestër xhazi
Extra
band [ban:d] subst.
(band, bandet, band, banden)
pärm; del av bokverk
vëllim libri
Exempel
 • boken är i tre bandlibri është në tre vëllime
blods|band [²blO:dsban:d] subst.
(blods|band, blodsbandet, blodsband, blodsbanden)
släktskapsband
lidhje gjaku
(farefisni)
brass [bras:] subst.
(brass, brasset, brass|bandet)
bleckblåsinstrument i en orkester
(instrument frymor në një orkestër, vegël muzikore frymore prej tunxhi)
Sammansättningar
 • brass|band brass|bandetorkestër frymore
diamant [diamAn:t] subst.
(diamant, diamanten, diamanter, diamant|halsbandet)
en hård ädelsten
diamant
(gur i çmuar)
Sammansättningar
 • diamant|halsband diamant|halsbandetvarëse diamanti
familj [famIl:j] subst.
(familj, familjen, familjer, familje|bandet)
släkt
lidhje familjare
Sammansättningar
 • familje|band familje|bandetlidhje farefisnie, lidhje gjaku
Extra
hals|band [²hAl:sban:d] subst.
(hals|band, halsbandet, halsband, halsbanden)
smycke el. band att bära runt halsen
gjerdan
(varëse)
Sammansättningar
 • guldhalsbandgjerdan (varëse) floriri
 • pärlhalsbandgjerdan me perla
Extra
havs|band [²hAf:sban:d] subst.
(havs|band, havsbandet)
yttersta skärgården
rrethinë arqipelagu
ister|band [²Is:terban:d] subst.
(ister|band, isterbandet, isterband, isterbanden)
ett slags korv
suxhuk
(lloj suxhuku i tharë)
kust [kus:t] subst.
(kust, kusten, kuster, kust|bandet)
gräns mot hav; strand
bregdet
Sammansättningar
 • västkustbreg perëndimor
 • kust|band kust|bandetbreg i detit, bregdet
Extra
ljud|band [²jU:dban:d] subst.
(ljud|band, ljudbandet, ljudband, ljudbanden)
magnetband (med tal, musik etc)
shirit magnetofoni
mått [måt:] subst.
(mått, måttet, mått, måtten, mått|bandet)
system för beräkning av längd, yta och rymd; enhet i ett sådant system
masë ("edhe fig.")
(përmasë, njësi matëse)
Exempel
 • mått och viktmasat dhe pesha
 • valdeltagandet är ett mått på det politiska intressetpjesëmarrja në zgjedhje është një masë e interesimit politik
Uttryck
 • vidta mått och steg ("genomföra åtgärder")marr masa, ndërmarr veprime, bëj hapa
Sammansättningar
 • längdmåttmasë gjatësie
 • rymdmåttmasë vëllimi
 • mått|band mått|bandetmet/ër-ri (i rrobaqepësit)
Extra
pärla [²pÄ:r+la] subst.
(pärla, pärlan, pärlor, pärl|bandet)
liten hård kula av pärlemor (som bildas i musslor)
margaritar, perlë ("fig. "dikush apo diçka shumë (i,e) bukur ose (i,e) çmuar"")
(gur i çmuar i rrumbullakët që gjendet brenda guaskave të disa butakëve të detit)
Exempel
 • äkta pärlormargaritarë të vërtetë, perla të vërteta
 • min fru är en riktig pärlagruaja ime është një perlë e vërtetë
Sammansättningar
 • glaspärlarruaza margaritarësh
 • pärl|band pärl|bandetvarëse me margaritarë, gjerdan perlash
rad|band [²rA:dban:d] subst.
(rad|band, radbandet, radband, radbanden)
snöre med kulor som används av bl a katoliker för att räkna böner
rruzare, tespihe
(varg me rruaza që kalohen me gishta (nga katolikët ose nga muhamedanët) duke thënë lutjen)
stäm|band [²stEm:ban:d] subst.
(stäm|band, stämbandet, stämband, stämbanden)
muskelband i struphuvudet som frambringar tonen i tal och sång
mish/ël-la
(tejzat e zërit, penjëz)
video [vI:deo] subst.
(video, videon, videor, video|bandet, video|kassetten, video|filmen)
videobandspelare
video ("edhe për teknikën dhe vetë filmin e incizuar në video-kasetë")
Sammansättningar
 • video|band video|bandetshirit i videos
 • video|kassett video|kassettenvideokasetë, kasetë video
 • video|film video|filmenfilm video