Mobi
+
skrov [skrå:v] subst.
(skrov, skrovet, skrov, skroven)
stomme (till ett fartyg), fartygskropp
trup anijeje
(skelet anijeje)
Sammansättningar
  • båtskrovtrupi i anijes