Mobi
+
arv [ar:v] subst.
(arv, arvet, arv, arven, arvs|anlaget, arv|skiftet, arv(s)|skatten)
kvarlåtenskap; ärftlighet, arvsanlag
trashëgim
(trashëgimi)
Exempel
 • gården gick i arv från far till sonprona kaloi në trashëgim nga i ati tek i biri
 • arv och miljötrashëgimia dhe ambienti
Sammansättningar
 • kulturarvtrashëgimi kulturore
 • arvs|anlag arvs|anlagetcilësi të trashëguara
 • arv|skifte arv|skiftetndarje e një trashëgimie
 • arv(s)|skatt arv(s)|skattentaksë trashëgimie
 • arv|följdtë trashëguarit
 • arvs|massafaktor trashëgimie
 • arvs|rätte drejtë trashëgimie
arvlös [²Ar:vlö:s] adj.
(arvlös, arvlöst, arvlösa)
som inte ärver något, utan arv
jotrashëgues, -e
(që nuk trashëgon asgjë)
Exempel
 • göra någon arvlöslë dikë pa trashëgimi
arv|skifte [²Ar:v$if:te] subst.
(arv|skifte, arvskiftet, arvskiften, arvskiftena)
delning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägare dvs arvingar och universella testamentstagare
ndarje e trashëgimisë
arv|synd [²Ar:vsyn:d] subst.
(arv|synd, arvsynden)
medfödd syndighet
(mëkat i lindur)
lott [låt:] subst.
(lott, lotten, lotter)
det som tilldelas någon (genom arv el. slumpmässigt val)
copë toke ("edhe fig.")
Sammansättningar
 • arvslotthise, pjesë trashëgime
 • kolonilottngastër toke pranë qyteteve, të cilën e marrin qytetarët nga komuna për të mbjellë perime
 • levnadslottfat-i, shans-i, kësmet-i, rrisk-u