Mobi
+
arton [²A:r+tån] räkn.
(arton)
18
tetëmbëdhjetë
Avledningar
  • artondetetëmbëdhjet-i (i)
artonhundra|tal [²A:r+tånhundrata:l] subst.
(artonhundra|tal, artonhundratalet)
1800-tal
shekulli i nëntëmbëdhjetë
(viti 1800)
Exempel
  • på artonhundrataletnë shekullin e nëntëmbëdhjetë