Mobi
+
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar, artikel|serien)
uppsats, reportage (i tidning el. tidskrift)
artikull
Exempel
  • skriva en artikel i tidningenshkruaj një artikull për gazetën
Sammansättningar
  • tidningsartikelartikull gazete
  • artikel|serie artikel|serienseri artikujsh
Extra
serie [sE:rie] subst.
(serie, serien, serier)
rad, följd
seri ("edhe për një serial televiziv")
(radhë, varg)
Exempel
  • bilarna tillverkas i långa seriermakinat prodhohen në seri të mëdha
  • en serie bombattentat utfördes i söndagstë dielën u bënë një varg atentatesh me bomba
  • en ny engelsk serienjë serial i ri anglez
Sammansättningar
  • artikelserieseri artikujsh
  • teveserieserial televiziv
  • serie|krockvarg aksidentesh, bllokim trafiku