Mobi
+
art [a:r+t] subst.
(art, arten, arter)
sort, slag, typ
lloj
(soj, tip, farë)
Exempel
  • huset är unikt i sin artshtëpia është unike në llojin e vet
Sammansättningar
  • fågelartlloj shpendi
ton|art [²tO:na:r+t] subst.
(ton|art, tonarten, tonarter)
skala som en melodi rör sig inom
tonalitet
(shkallë muzikore)
Exempel
  • i vilken tonart går symfonin?në ç'tonalitet është simfonia?