Mobi
+
artar sig [²A:r+tar+sej] verb
(artar sig, artade, artat, arta)
utveckla sig; se lovande ut
<A/x artar sig + SÄTT; x artar sig till y>
zhvillohem
(përparoj, eci mirë; premtoj)
Exempel
  • barnen artar sig brafëmijët po përparojnë mirë (po ecin mirë)
  • filmen artar sig till en succéfilmi premton të ketë sukses
elakartad [²E:laka:r+tad] adj.
(elakartad, elakartat, elakartade)
farlig, svår
keq, -e
(malinj, rreziksh/ëm (i), -me (e), rëndë (i,e), vështirë (i,e))
Motsatser: godartad
Exempel
  • en elakartad svulsttumor i keq (malinj)
godartad [²gO:da:r+tad] adj.
(godartad, godartat, godartade)
ofarlig
mirë (i,e)
(parreziksh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en godartad svulstnjë tumor mashkull (i parrezikshëm)
lavin|artad [²lavI:na:r+tad] adj.
(lavin|artad, lavinartat, lavinartade)
som liknar en lavin
si ortek, vrullsh/ëm (i), -me (e) ("fig.")
(që i ngjan ortekut)
Exempel
  • en lavinartad utvecklingnjë zhvillim i vrullshëm
likartad [²lI:ka:r+tad] adj.
(likartad, likartat, likartade)
av samma art, liknande
ngjash/ëm (i), -me (e)
(nga i njëjti lloj)
Exempel
  • likartade problemprobleme të ngjashme
rekord|artad [²rekÅ:r+da:r+tad] adj.
(rekord|artad, rekordartat, rekordartade)
mycket stor
rekord ("në kuptim të përgjithshëm përforc.")
(shumë i madh)
storartad [²stO:ra:r+tad] adj.
(storartad, storartat, storartade)
mycket bra, utomordentlig
madhështor, -e
(jashtëzakonsh/ëm (i), -me (e), shumë (i,e) mirë)
Exempel
  • ett storartat försöknjë provë e shkëlqyer, një përpjekje e jashtëzakonshme
svårartad [²svÅ:ra:r+tad] adj.
(svårartad, svårartat, svårartade)
allvarlig
serioz, -e
(fatal, -e, malinj, keq (i), keqe (e))
vanartad [²vA:na:r+tad] adj.
(vanartad, vanartat, vanartade)
ouppfostrad, missanpassad
paedukuar (i,e) ("për fëmijët, të rinjtë; vjet.")
(paadaptuesh/ëm (i), -me (e), papërshtatsh/ëm (i), -me (e))
välartad [²vÄ:la:r+tad] adj.
(välartad, välartat, välartade)
väluppfostrad
sjellsh/ëm (i), -me (e)
(edukuar (i,e))