Mobi
+
arsel [²Ar+s:el] se arsle
arsle [²Ar+s:le el. ²Ar+s:el] subst.
(arsle, arslet, arslen)
stjärt
Variantform: arsel
bythë ("në ligj. e përdit.; me përç. edhe për njerëz")
(prapanicë, të ndenjurat)