Mobi
+
arom [arÅ:m] subst.
(arom, aromen, aromer)
angenäm doft
aromë ("në lidhje me diçka që hahet")
(erë e mirë)