Mobi
+
armenier [armE:nier] subst.
(armenier, armeniern, armenier, armenierna)
person från Armenien
armen
(shtetas i Armenisë; pjesëtar i popullit armen)