Mobi
+
arm [ar:m] subst.
(arm, armen, armar)
övre extremitet hos människan
krah-u
Exempel
  • gå arm i armshkoj dorë për dore, eci krah për krah
Uttryck
  • på rak arm ("utan vidare, utan förberedelse")në çast, menjëherë, pa e zgjatur, aty për aty
  • sitta med armarna i kors ("inte företa sig något")rri duarkryq, rri duarlidhur, humb kohën kot
armenier [armE:nier] subst.
(armenier, armeniern, armenier, armenierna)
person från Armenien
armen
(shtetas i Armenisë; pjesëtar i popullit armen)