Mobi
+
arm [ar:m] adj.
(arm, armt, arma)
fattig, stackars
varfër (i,e)
(gjorë (i,e))
Exempel
 • arma människa!i shkreti! i ngrati! i gjori! derëziu!
arm [ar:m] subst.
(arm, armen, armar)
övre extremitet hos människan
krah-u
Exempel
 • gå arm i armshkoj dorë për dore, eci krah për krah
Uttryck
 • på rak arm ("utan vidare, utan förberedelse")në çast, menjëherë, pa e zgjatur, aty për aty
 • sitta med armarna i kors ("inte företa sig något")rri duarkryq, rri duarlidhur, humb kohën kot
arm|band [²Ar:mban:d] subst.
(arm|band, armbandet, armband, armbanden)
smycke som bärs runt handleden
byzylyk
Extra
armbands|ur [²Ar:mban:dsu:r] subst.
(armbands|ur, armbandsuret, armbandsur, armbandsuren)
klocka att bära om handleden
orë dore
Extra
arm|bågar [²Ar:mbå:gar] verb
arm|båge [²Ar:mbå:ge] subst.
(arm|båge, armbågen, armbågar, armbågs|leden)
leden mellan överarmen och underarmen
bërryl
Uttryck
 • ha vassa armbågar ("vara framfusig")ka bërryla të fortë ("është (i,e) padrojtur")
Sammansättningar
 • armbågs|led armbågs|ledennyjë e bërrylit
 • armbågs|rumdhomë shumë e vogël (që ka një hapësirë aq sa mund të lëvizësh vetëm bërrylat)
Extra
arm|håla [²Ar:mhå:la] subst.
(arm|håla, armhålan, armhålor)
gropen mellan arm och bröst
sqetull
Extra
bindel [²bIn:del] subst.
(bindel, bindeln, bindlar)
remsa eller band som binds om något
shirit
(fasho)
Sammansättningar
 • armbindelshirit në krah (për gradë, detyrë)
håla [²hÅ:la] subst.
(håla, hålan, hålor)
fördjupning el. hålighet (i berg el. jord)
shpellë ("fig. "vend jointeresant"; në fjalë të përbëra edhe "strofkë, çerdhe (keqbërësish)"")
(zgafellë, zgavër, vrimë)
Sammansättningar
 • armhålasqetull
 • opiumhålastrofull opiumi, çerdhe opiumi
 • småstadshålaskutë e ndyrë
 • ögonhålazgavra e syrit
 • hålrumzbrazëtirë, zgavër, gropë
ur [u:r] subst.
(ur, uret, ur, uren)
klocka
orë
(sahat)
Sammansättningar
 • armbandsurorë dore
Extra