Mobi
+
arkiv [arkI:v] subst.
(arkiv, arkivet, arkiv, arkiven)
skriftsamling; lokal el. plats där skriftsamling förvaras
arkiv
Sammansättningar
  • landsarkivarkiv shteti