Mobi
+
arkitekt [arkitEk:t] subst.
(arkitekt, arkitekten, arkitekter)
person som har till yrke att rita hus etc
arkitekt