Mobi
+
arkipelag [arkipelA:g] subst.
(arkipelag, arkipelagen, arkipelager)
ögrupp, övärld, skärgård
arkipelag