Mobi
+
arketyp [arketY:p] subst.
(arketyp, arketypen, arketyper)
en för alla människor gemensam föreställning el. symbol
prototip