Mobi
+
arkeologi [arkeolågI:] subst.
(arkeologi, arkeologien)
fornforskning
arkeologji