Mobi
+
arkeolog [arkeolÅ:g] subst.
(arkeolog, arkeologen, arkeologer)
fornforskare
arkeolog