Mobi
+
aristokrati [aristokratI:] subst.
(aristokrati, aristokratien, aristokratier)
gruppen av aristokrater
aristokraci ("edhe në kuptim më të përgjithshëm")
Sammansättningar
  • intelligens|aristokratielitë e aristokracisë, inteligjenci aristokrate