Mobi
+
aristokrat [aristokrA:t] subst.
(aristokrat, aristokraten, aristokrater)
person som tillhör det högsta samhällsskiktet
aristokrat