Mobi
+
arbets|vecka [²Ar:be:tsvek:a] subst.
(arbets|vecka, arbetsveckan, arbetsveckor)
del av veckan när man arbetar
javë e punës
Exempel
  • 40 timmars arbetsveckajava e punës 40 orëshe
vecka [²vEk:a] subst.
(vecka, veckan, veckor, vecko|lönen)
period av sju dagar (från måndag till söndag); arbetsdagar (i motsats till lördag-söndag)
javë
Exempel
  • nästa veckajavën e ardhshme, javën tjetër
  • en gång i veckannjë herë në javë
  • under veckanbrenda javës, gjatë javës
Sammansättningar
  • arbetsveckajavë pune
  • femdagarsveckajavë pune pesëditëshe
  • vecko|lön vecko|lönenpagë javore
Extra